Helsinki rakentaa tulevaisuutensa luontoansa tuhoten, kannanottoni yleiskaavaan

tammikuu 13th, 2017
Helsinki rakentaa tulevaisuutensa luontoansa tuhoten, kannanottoni yleiskaavaan
Yleiskaava
1

Kaupungilla hehkutetaan että kaava on stateginen, tarjoten tulevaisuuteen loistavat mahdollisuudet. Olen erimieltä.

YK_luonnos_30 000_yra10a_v01-Default

1. Tehty päätös metsäisten suojelualueiden verkostosta

Valtuustostrategia: ”Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä perustetaan metsäinen suojeluverkosto tavoitteena nostaa suojelualueiden määrä kaupungin maa-alueista luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.” Ei ole perusteltua syytä poiketa valtuustopäätöksestä!

2. Yleiskaavan valikoitu ja epätasa-arvoinen strategisuus

Strategisuus heijastuu taktisena asetelmana, jossa asemakaavavaiheessa strategia on aina normaalia tarkempien kaavamääräysten takia kaavan toimeenpanijan/rakennuttajan puolella ja osalliset joutuvat hakemaan armoa lähipuistojensa puolesta.  (Jotakin toki säästyy, mutta sen on käytännössä kaavoittajien valinta. Asuntovaltaisten alueiden kaavamääräykset asemakaavoituksen kannalta ovat epästrategisia, eli voimakkaan sitovia ja epäjoustavia.

Viheralueiden osalta kaavaluonnoksen ratkaisu, jossa maa-alueet ovat yhtä viherläjää ja merialueet toista viherläjää on vastaavasti äärimmäisen strateginen, eli joustava ja epämääräinen.

Ratkaisu edelliseen: tulokulmia on saatava lähemmäksi toisiaan eli viheraluejärjestelmään enemmän nyansseja ja enemmän suojelevia ja säilyttäviä ratkaisuja. Viheralueiden osalta tämä tarkoittaisi seuraavia tekoja:

 • nykyiset SL-alueet kaavakartalle,
 • SL-varaukset uusista kohteista kaavakartalle ja mieluiten alueellisesti ja laadullisesti toimivana verkostona
 • luo-merkintä luonnoltaan erityisen arvokkaiden virkistysalueiden päällekkäismerkinnäksi
 • varsinaisten manneralueen virkistysalueiden osalta edes jako kahteen eli
  • rakennetut (aidot puistot, hautausmaat, urheilukentät jne.) ja
  • ei niin rakennetut & rakentamattomat (metsäviheralueet, peltoviheralueet)
 • merialueella tarve myös luontoarvojen kannalta portaittaisiin kaavamerkintöihin

Yllä olevaa voi perustella myös sillä, että metsäpinta-alan huolestuttava supistuminen antaa perusteita huolehtia siitä, että merkittävä osa Helsingin metsistä on ekologiselta laadultaan jatkossakin hyviä tai erinomaisia. Tämä tarkoittaa enemmän suojelualueita, enemmän metsänhoidon ulkopuolella pidettäviä metsiä ja parempaa säilyvien, mutta hoidon piirissä olevien metsien ekologista laatua, kuten lisää lahopuuta, jne.

Asuntovaltaisten alueiden osalta pitäisi vastaavasti vähentää tiukkaa sitovuutta eli korttelimääräyksiä kaavamääräyksissä alas etenkin niillä alueilla, joissa liian tiukat prosentit uhkaavat tuhota lähiluonnon tavalla, joka luo huonoa elinympäristöä tai hävittää arvokkaita luontoalueita.

3. Tapaus Jyväskylä

Helsingin kaavoittajat ovat vedonneet Jyväskylän äskettäin hyväksyttyyn yleiskaavaan, joka on niin ikään ”strateginen” pikselikaava. Kuitenkin Helsingin ja Jyväskylän kaavat eroavat toisistaan suuresti. Jyväskylän kaavakartalla mm. viherrakenne on jaoteltu lukuisiin alaluokkiin ja esitetty teemakartoilla. Teemakartat ovat oikeusvaikutteisia, toisin kuin Helsingin kaavavisiossa, jossa teemakartoista tulee sähköistä jätepaperia heti sen jälkeen, kun itse yleiskaava ja sen kaavamääräykset ovat saaneet lainvoiman.

4. Vaarantuvien metsien kartta lienee kaikkein tärkein

Etenkin paljon lentokonetta käyttävien kansalaisten näkemys Helsingin metsäisyydestä on sattuneesta syystä (laskeutumis- ja nousualueet melun takia metsäisiä) hieman harhainen. Jo nykyisin ollaan tiettyjen ekologisten kynnysarvojen rajoilla. Yleisten ekologisten teorioiden mukaan lajiston köyhtyminen alkaa silloin, kun elinympäristön pinta-ala laskee alle kolmannekseen (toki vaikutusta on myös alueiden laadulla ja kytkeytyneisyydellä). Räjähdysmäiseksi köyhtyminen muuttuu siinä vaiheessa, kun elinympäristöä on jäljellä 10 %.

Helsinki on Östersundomilla ja uudella yleiskaavaluonnoksella hilaamassa metsiensä määrän tuon keskeisen 30 % kynnysarvon alapuolelle eli yhteensä lähes 30 km2 metsiä tuhoutuu (tai ainakin vaarantuu vakavasti), jos nykyinen Östersundomin kaava sekä yleiskaavaluonnoksen mukainen maankäyttö toteutuvat pahimman skenaarion mukaan. Jäljelle jäisi ilman Östersundomia vain 22 % alkuperäisestä luontoalueesta ja sekin osa olisi vakavammin pirstoutunutta ja entistä voimakkaampien hoitovaatimusten kohteena.

5. Mikä on metsien mahdollinen rakentamisjärjestys

Tällä hetkellä ei kaavoittaja kerro, missä järjestyksessä seuraavien vuosikymmenten aikana metsämaa rakennettaisiin. Kaupunkisuunnitteluviraston antaman tiedon mukaan metsäpinta-ala pienenisi 5 100 hehtaarista 3 200 hehtaariin, siis 1 900 hehtaaria[1]. Kysymys on hyvin keskeinen niin luonnon monimuotoisuuden kuin nykyisten helsinkiläisten lähiluonnon kannalta. Rakennettaisiinko ensin nykyisten taajamien lähimetsät, laajemmat viheralueet vai tapahtuisiko aluiden valinta enemmänkin markkinavoimaisesti?

VIITTEET

[1] Marja Piimies yleisten töiden lautakunnan esittelyssä 3.2.2015.

One Comment

 1. Pirjo Kaihovaara says:

  Kiitän huomion kiinnittämisestä suojelevien ja säilyttävien ratkaisujen tärkeyteen.
  Suren erityisesti luontoalueiden ja lähimetsien pirstoutumista Koskela-Veräjämäen alueella. Virkistysreitti monimuotoisen ja rikkaan lähimetsän kautta Vantaan joelle katoaa yleiskaavasuunnitelman toteutuessa nykyisellään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

UA-21367021-1