Teemat

Luonto on meidän rikkautemme

Meri ja metsät, rannat ja niityt ovat Suomen ja Helsingin rikkaus. Emme saa sitä hävittää. Puhtaan luonnon merkitys kasvaa päivä päivältä. Luonto tuo meille terveyttä ja henkistä hyvinvointia. Viisaasti toimien saamme siitä myös taloudellista hyötyä. Helsinki on Suomen veturi ja menestyksen avain. Sen erityispiirteet on tunnistettava, asema tunnustettava ja kehitystä vahvistettava.

Minut  tunnetaan myös Helsingin luonnon, virkistys- ja viheralueverkoston mm. Keskuspuiston, Vartiosaaren, Tuomarinkylän, Lauttasaaren, Meri-Rastilan sekä Malmin lentokentän ja Santahaminan puolustajana.

 

Suomi tarvitsee uusia yrittäjiä

Valtion ja kaupungin on suhtauduttava yrittäjiinsä reilusti, kannustavasti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tuetaan ja autetaan aloittava yrittäjä läpi hallintohimmelien. Lopetetaan tarpeeton viranomaisohjaus. Pidetään työpaikat ja verot Suomessa. Osataan ja innovoidaan. Meillä on onnistumisen eväät. Talous kohenee, kun yrittäjyydelle annetaan tilaa ja toimintamahdollisuuksia.

Malmin lentokenttä on väylä tulevaisuuden Eurooppaan.

Helsingin tulevaisuutta ei ratkaista pelkästään rakentamalla ja rakentamalla. Tarvitaan lisää yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, parempi ulkoinen ja kaupungin sisäinen logistiikka sekä terve virkistysalue- ja luontoympäristö.

Ilmailu on nopeiten kasvava liikennöintimuoto valtioiden välillä. Tässä kärkenä etenee aikatauluton kaupunkien välinen pienlentokoneliikenne. Siksi Euroopan Unionin komissio suosittelee ilmailustrategiassaan jäsenvaltioilleen kaupunkilentokenttien lisäämistä, koska suurlentokentät – kuten Helsinki- Vantaa – sitoutuvat ennalta aikataulu- tetuiksi maailman ihmis- ja tavararahdin minuuttikentiksi.

Helsinki-Malmin lentokentällä on loistava menneisyys ja yhtä loistava tulevaisuus Suomen pääkaupungin omana lentokenttänä, yhteytenä ympäri Suomen ja Eurooppaan. Erityisesti pienlentokoneliikenteessä tulee tapahtumaan radikaali muutos siirryttäessä polttomoottoreista akkukäyttöisiin sähkömoottoreihin. Tästä ilmailusta tulee ekologisin liikennöintimuoto Suomen ja Euroopan kaupunkien välillä.

En halua Helsingin eristäytyvän tästä kehityksestä. Haluan, että Helsingin kaupunkilentäkenttä – Malmi – voi hyvin ja kukoistaa upeassa luonto- ja kulttuuriympäristössään, turvaten osaltaan Helsingin saavutettavuuden ja siten menestyksen.

Pidetään kaikista huolta

Haluan helpottaa byrokratiaa – parantaa pienyrittäjien toimintaedellytyksiä sekä torjua eriarvoistumista ja syrjäytymistä Helsingissä. Kaupunkimme tulee olla palvelukulttuurin ja inhimillisyyden edelläkävijä.

Rahaa löytyy, kun toimitaan järkevästi. Suuruus ei aina ole paras ratkaisu, paikallisuutta tarvitaan. Mielenterveydellisistä syistä on eläkkeellä tuhansia kansalaisia. Käydään kiinni sairastumisen taustatekijöihin, kuntoutetaan kansalaiset helpompaan arkeen ja takaisin työelämään. Otetaan heikommat huomioon. Järjestetään laitos- ja avohuolto kuntoon, jossa vanhuksetkin saavat ihmisarvoisen kohtelun. Pidetään koululuokat kohtuukokoisina ja nuoriso kunnossa. Kotoutetaan maahanmuuttajat ripeästi työntekoon ja osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat vakava uhka. Päättäjien pitää tuntea myös pienituloisten arki ja helpottaa sitä.

Hallinto on kansalaisia varten

Poliittinen suunnittelujänne on vaalikausi. Lyhytnäköisyys aiheuttaa ongelmia. Järkevällä suunnittelulla menot käännetään tuloiksi. Säästöt yhdellä hallinnon alalla voivat aiheuttaa suuremmat menot toisella. Nyt on tehtävä päätöksiä. Puretaan turha byrokratia ja lopetetaan muu tarpeettoman suunnittelu ja komiteointi. Torjutaan harmaata taloutta. Parannetaan liikenteen sujuvuutta maalla, merellä ja ilmassa.

Maanpuolustus ja turvallisuus

Huolehditaan kansalaisten turvallisuudesta puistoissa, kaduilla, terveydenhoidossa, perheissä, äkki- ja poikkeustilanteissa. Turvataan puolustusvoimien resurssit ja huolehditaan kansan maanpuolustustahdosta.

UA-21367021-1